W celu uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej prosimy o kontakt mailowy: alicja.ataman@wp.pl

Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze -  kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z informacją iż była udzielona zgoda Pana / Pani na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleń Alicja Ataman do celów związanych z postępowaniem biznesowym, egzaminacyjnym, prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia lub kursu lub spraw o wypadkowości

Zgodnie z przepisem z dnia 25 Maja 2018 r. i byłym art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleń Alicja Ataman z siedzibą w 80-441 Gdańsk al. legionów 34/1 tel. 510094616, adres e-mail : alicja.ataman@wp.pl

2) inspektor ochrony danych - brak

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: biznesowym, szkoleniowym, prowadzenie dokumentacji wypadkowej, prawo rachunkowe na podstawie przepisów prawa art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f. (zatrudnienie, szkolenie, sprawy odszkodowawcze) ;

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci : imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu a także w uzasadnionych przypadkach prawa dane niezbędne do opracowania dokumentacji powypadkowej.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nie będę udostępniać;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: nie będą

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

np. trwania szkolenia na platformie - zaraz po zakończeniu szkolenia do 3 dni, a w pozostałych przypadkach do 10 lat wg przepisów prawa np. o rachunkowości (forma papierowa). Dokumenty jakie powstaną będą przechowywane przez państwa Pracodawców a nie przez Centrum Szkoleń. Dane osobowe w siedzibie Centrum Szkoleń będą chronione przed ich utratą dostępnymi sposobami organizacyjnymi, technicznymi i informatycznymi

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (informacje takie przesyłać na adres : alicja.ataman@wp.pl) ;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (GIODO) PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i obecnie obowiązujących 25 Maja 2018 r;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest : wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: np. nieodbycie szkolenia a konsekwencją brak możliwości podjęcia pracy;

10) Pani/Pana dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane - nie będą